7. rota PS - bývalá PLEŠ

7. rota PS - bývalá  PLEŠ

 7. rota 2. praporu 9. brigády Pohraniční stráže u bývalé obce Václav.

Původní rota PS Pleš se stála v místě bývalé obce Pleš (rota byla v budově bývalého hostince). Po přestěhování na nové místo v lokalitě Václav jí však zůstal starý místopisný název. V novém místě byla původně rota ČSLA s posádkou z nedalekého vrchu Velký Zvon.